dr Jasmina Đorđević

Dr Jasmina Đorđević

specijalista anesteziologije sa reanimatologijom

Obrazovanje
1987 – 1994 – Medicinski fakultet Univerziteta u Prištini
1999 – Specijalista anesteziologije sa reanimatologijom VMA Beograd
2008 – Doktorske studije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Kragijevcu
Kretanje u službi
2000 – 2010 – Lekar specijalista u Instituttu za onkologiju i radiologiju Srbije
1995 – 1999 – Lekar na specijalizaciji u Opštoj bolnici Gnjilane

 

Predmeti edukacije
2010 – XI Srpski kongres I balkanski simpozijum anesteziologa i intezivista, Beograd
2010 – Stručni sastanak Srpskog udruženja za plastičnu hirurgiju
2010 – 15th Congress of Balcan Military Medical Committee, Greece
2010 – ESPRAS Europen Appointed Nacional Congress, 10th Congress of the Serbia
2009 – The Europen Anesteziology Congres, Milan
2009 – Sekcija za anesteziologiju, intezivno lečenje I terapija bola, Beograd
2009 – Congress of Balkan Military Medical Committee Bulgaria
2007 – Simpozijum, Lečenje melanoma i malignih bolesti parenhimatoznih organa gornjeg
abdomena, Udruženje onkoloških hirurga Srbije, Beograd
2006 – Simpozijum, Lečenje metastatske bolesti, Udruženje onkoloških hirurga Srbije, Beograd
2005 – Simpozijum, Rak dojke, Udruženje onkoloških hirurga Srbije, Beograd
2005 – Simpozijum, Sarkomi mekih tkiva, Udruženje onkoloških hirurga Srbije, Beograd

 

Stručni radovi i knjige
Koautor je više stručnih radova iz oblasti anestezije i reanimatologije.