dr Đoko Obućina

Prof. dr Đoko Obućina

specijalista okuloplastične hirurgije

Obrazovanje
Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Sarajevu.
Specijalistički ispit iz oftalmologije položio na Očnoj klinici u Sarajevu 1979 god.
Magistrirao na Očnoj klinici u Zagrebu,1981 god.
Doktorirao na Očnoj klinici u Beogradu,1986 god.
Radio na Očnoj klinici u Sarajevu i na Očnoj klinici u Beogradu.


Bavi se okuloplastičnom hirurgijom; oboljenja suznih puteva, urođenih i stečenih anomalija
kapaka i okoline oka, te hirurgijom očne duplje.