Jasmina Ivić

Dr. Jasmina Ivić

specijalizant plastične i rekonstruktivne hirurgije

Obrazovanje
2006 – 2013 Medicinski fakultet u Beogradu, doktor medicine
2014 – Položen stručni ispit
2014 – 2015 Specijalističke akademske studije, hirurška anatomija, Medicinski fakultet u
Beogradu
2014 – Vojnomedicinska akademija-lekar na specijalizaciji iz plastične i
rekonstruktivne hirurgije
2015 – Doktorske studije iz rekonstruktivne hirurgije, Medicinski fakultet u Beogradu


Radno iskustvo
2013 – 2014 Obavezan lekarski staž i stručno usavršavanje na VMA na Klinici za plastičnu i
rekonstruktivnu hirurgiju
2016 – Lekar na specijalizaciji u Specijalnoj bolnici za plastičnu,
rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju „Medic One”